Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Thực hnh

THỰC HNH


Bi 6.Rễ cy

*  Mục tiu

- Quan st hnh thi v biết được cc thnh phần cấu tạo giải phẫu của rễ cy.

- So snh cấu tạo rễ sơ cấp v rễ thứ cấp; Rễ cy Hai l mầm v Một l mầm.

- Củng cố kĩ năng lm tiu bản hiển vi tạm thời, kĩ năng quan st v vẽ hnh.

* Dụng cụ, ha chất v mẫu vật

- Dụng cụ: Knh hiển vi quang học, phiến knh, l knh, giấy thấm, kim mũi mc, đĩa đồng hồ, lưỡi dao cạo.

- Ha chất: Nước cất, glixerin, kali iotđua, nước javen, xanh metilen, dung dịch it-iotđua, cacmin-phn chua.

- Mẫu vật: Cy đậu xanh (Phaseolus aureus), rễ bo ty (bo Nhật Bản) (Eichhornia crassipes), rễ la (Oryza sativa), rễ phụ cy si (Ficus benjamina), rễ cy b ng (Cucurbita pepo), rễ cy xạ căn (lưỡi đng) (Belamcanda chinensis). Một số rễ cy Hai l mầm: cc loại đậu, cải, c chua Một số rễ cy Một l mầm: la, ng, cc loại cỏ

* Th nghiệm 1: Quan st hnh thi rễ

a) Rễ đậu xanh (Phaseolus aureus)

- Quan st bằng mắt thường rễ non cy đậu xanh: xc định rễ chnh, rễ bn, cổ rễ, miền ha bần.

- Dng knh lp xc định miền của rễ: chp rễ, miền sinh trưởng, miền lng ht, miền trưởng thnh.

b) Rễ bo ty (Eichhornia crassipes)

- Quan st bằng mắt thường rễ cy bo ty: quan st bao đầu rễ, xem rễ bo ty c chp rễ, c lng ht khng. Nếu khng c, hy giải thch v sao?

- So snh rễ đậu xanh (mọc trong đất) v rễ bo ty (mọc trong nước).

c) Quan st cc kiểu rễ

- Chọn một số cy Hai l mầm: cy đậu, cải, c chuav một số cy Một l mầm: la, ng, cỏrửa sạch đất, quan st hệ cọc v rễ chm. Phn biệt hệ rễ cy Hai l mầm v cy Một l mầm.

- Xem tranh ảnh về cc loại rễ biến dạng. Kể tn cc loại rễ biến dạng v chức năng của n, nu v dụ.

* Th nghiệm 2: Lm tiu bản quan st cấu tạo giải phẫu rễ cy Hai l mầm

a) Cấu tạo sơ cấp rễ phụ cy si (Ficus benjamina)

- Chon rễ phụ cy si cn non, c mu trắng. Cắt một vi lt mỏng ngang rễ, cch đầu rễ khoảng 1-2cm. Nhuộm kp rồi quan st từ ngoi vo trong.

- Quan st hnh dạng v cch sắp xếp của cc tế bo vỏ ngoi; m mềm vỏ v lớp vỏ trong.

- Quan st cc lớp tế bo trong trụ b kp; Cch sắp xếp cc b gỗ v b libe; Cấu tạo một mạch gỗ v mạch libe; Hnh dạng tế bo m mềm ruột.

b) Cấu tạo thứ cấp rễ cy b ng (Cucurbita pepo)

- Cắt ngang một đoạn rễ cy b ng khoảng 1-2cm, cắt một vi lt mỏng ngang qua rễ. Nhuộm kp rồi ln knh quan st.

- Quan st cấu tạo lớp bần, đếm số lượng b mạch, cấu tạo chi tiết một b mạch, xc định vị tr tầng pht sinh trụ, quan st tế bo tầng pht sinh trụ, quan st tia ruột nằm giữa cc b mạch, xc định vị tr của b gỗ sơ cấp.

 - So snh cấu tạo sơ cấp v cấu tạo thứ cấp rễ cy Hai l mầm.

* Th nghiệm 3: Lm tiu bản quan st cấu tạo giải phẫu rễ cy Một l mầm-cy xạ căn (Belamcanda chinensis)

Cắt ngang rễ cy xạ căn (ch cắt ngang miền ht). Nhuộm kp rồi quan st dưới knh hiển vi.

 - Quan st lớp biểu b với lng rễ; Quan st tế bo lng ht.

- Quan st hnh dạng tế bo của lớp vỏ ngoi v tế bo m mềm vỏ.

- Quan st hnh dạng tế bo lớp vỏ trong; Lớp tế bo vỏ trụ xếp lun phin với vỏ trong.

- Cấu tạo, hnh dạng v cch sắp xếp của b libe v gỗ, xc định vị tr của b mạch trong trụ giữa.

- Cấu tạo, kch thước v vị tr của cc tế bo m mềm ruột.

So snh cấu tạo rễ cy Một l mầm v rễ cy Hai l mầm.